Untitled

Katalogtekst, Galleri Heer 2002

av Åsne Maria Gundersen

For Eva Skaar er maleriet en intuitiv prosess hvor tilfeldighetene får spille inn. Hun jobber ikke ut fra en fastsatt idé om det ferdige bildet, det er heller slik at bildet vokser frem gjennom arbeidet. Utgangspunktet for den maleriske prosessen kan være mennesker, hus, interiører eller oppstillinger. En situasjon eller et sted hvor lyset streifer og skaper poesi og dramatikk. Men det er ikke motivene i seg selv som er viktige eller krever oppmerksomhet. Figurer eller gjenstander blir en innfallsport til et samspill av farge, form og tekstur som beveger seg mot det abstrakte.

At maleriet er en lang prosess hvor mye forandres og prøves ut etter hvert, setter sine spor i stoffligheten. Den sanselige akkumulasjonen av maling sammen med kraftig farge gir billedflaten et sterkt nærvær. Under prosessen må kunstneren hele tiden vurdere hva som fungerer, dvs. at blikket kan flyte rundt i bildet uten at det er noe som skurrer. Det hun etterstreber er at alle elementene i bildet fungerer sammen i en helhet.