All posts tagged Stenersenmuseet

En utforskende modernist

Olav Strømme (1909-1978)  tilhørte et lite avant-gardistiske miljø av norske billedkunstnere på 1930-tallet. Han var en pioner for det abstrakte maleri i Norge. Utstillingen nå på Stenersenmuseet anbefales! Død blomst heter bildet over og er med på utstillingen.

Strømme var fra Sunnmøre. Flyttet til Oslo og var kunststudent tidlig på 30-tallet. Kom i kontakt med andre unge kunstnere som søkte nye uttrykk for sin egen tid. De var kritiske til dyrkingen av fransk kunst, de såkalte Matisse-elevene og deres romantiske skildringer av norsk natur og bondekultur. Strømme fikk heller impulser fra Tysk kunst. Her fant han en annen frihet og spontanitet som hos Paul Klee og Max Beckmann, Kadisnsky og Franz Marc.

Sammen med bl.a. Sigurd Winge stilte han ut på Kunstnerenes Hus i 1935. Utstillingen møtte sterk motstand fra kritikere og eldre kolleger. Men Rolf Stenersen hadde Read more…

Utforskning av det ubevisste

Surrealismen i norsk kunst er tema på Stenersenmuseets utstilling: ”God natt da du…” Kurator Lars Toft-Eriksen vil vise surrealismens  betydning for norske kunstnere og at retningen fortjener  større plass i norsk kunsthistorie.

Surrealismen oppstod i Frankrike på 20-tallet. Ledende skikkelse var Ande Breton. Freuds teorier om drøm og det ubevisste stod sentralt. Dette skulle være revolusjonær kunst som skulle forandre mennesket og samfunnet. En naiv tro på en fullstendig frigjørelse av mennesket og at  surrealismen var middelet.  Poenget var å sette fri det ubevisste sjelslivet og driftslivet slik at det skulle flomme fritt på lerretet.
På 30-tallet slo surrealismen  ned i norsk kunst og inspirerte kunstnere som Kai Fjell, Arne Ekeland, Erik Harry Johannessen og Karen Holtsmark m.fl. Det er kunstnere helt frem til vår tid representert på utstillingen.

Viktigst for meg  ble Read more…